تهران کونیکا ارائه دهنده بلت فیوزینگ اصلی کونیکا مینولتا

konicaminolta

بلت فیوزینگ دستگاه کونیکامینولتا

جهت مصرف دردستگاههای

c451-c452-c552 konicaminlta

قطعه فوق ساخت کره میباشد

 

 

 

وضعیت:  موجود

قیمت: ۲۸۰۰۰۰۰ ریال