TONER   konicaminolta  TN616

ست تونرچهار رنگ کونیکا مینولتا ۷۰۰۰

 

تونرفوق جهت مصرف در دستگاههای مدل ۷۰۰۰-۶۰۰۰ کونیکا مینولتا و ساخت ژاپن می باشد.

وزن هریک از کاتریج های رنگی {  آبیزرد– قرمز  }۸۵۰ گرم میباشد وکاتریج مشکی ۸۲۰ گرم میباشد.

لازم به ذکر است این تونرها به لحاظ صرفه ا قتصادی قابل استفاده در دستگاه های  ۶۵۴ – ۷۵۴- ۴۵۲ -۵۵۲ -۴۵۱ -۴۵۰را نیز داراست

 

 

وضعیت : موجود

قیمت ۱۷۰۰۰۰۰۰