CMYK TN615 konicaminolta

                          کیت تونر چهار رنگ کونیکامینولتا C8000

جهت مصرف در دستگاه konicaminolta  c8000 bizhub و ساخت ژاپن میباشد

تونرهای فوق در چهار رنگ که وزن هر یک از کارتریجها ۱۴۶۰گرم خالص میباشد

ضمنا از لحاظ صرفه اقتصادی این تونر ها کارایی استفاده در دستگاه های

C450-C451-C452-C552-C652 را نیز داراست

 

                        وضعیت:  موجود

                        قیمت:  ۱۸۵۰۰۰۰۰ریال