CMYK TN615 konicaminolta

                           تونر چهار رنگ کونیکامینولتا C8000

جهت مصرف در دستگاه konicaminolta  c8000 bizhub و ساخت ژاپن میباشد

تونرهای فوق در چهار رنگ که وزن هر یک از کارتریجها 1460گرم خالص میباشد

ضمنا از لحاظ صرفه اقتصادی این تونر ها کارایی استفاده در دستگاه های

C450-C451-C452-C552-C652 را نیز داراست

 

                        وضعیت:  موجود

                        قیمت: 40.000.000 ریال