دولوپر

دولوپر(Developer) به معنی توسعه دهنده می باشد که به ان پودر سنگین هم گفته میشودکه خاصیت مغناطیسی دارد و کاردولوپر اانتقال تونر برروی درام است دولوپر باچرخش پودر برسطح درام می ساید ودرام ان را روی کاغذ به چاپ می رساند اگر درحین انتقال ان به دستگاه کوچکترین شی خارجی با ان مخلوط شودکیفیت چاپ خراب میکند ورگه های سفیدی برروی کاغذ میگذارد درنتیجه د ولوپر در کیفیت چاپ بسیارمهم است و کیفیت دولوپر غلاوه برتاثیر منفی در کیفیت چاپ مصرف تونر راهم به شدت بالا میبرد وشرایط نگهداری ان باید در جای خشک و کم حرارت باشد زیرا گرما زیاد ورطوبت باغث کاهش کیفیت ان می شود جنس دولوپر دانه های براده اهن است کارش رساندن تونر به درام به صورت یکنواخت است در دولوپر مقدار مشخصی تونر وجود دارد دولوپراز دوبخش تشکیل شده یکی دولوپر یکی تونر در دستگاههای چاپ خود دولوپر به طور فیزیکی مصرف نمیشود فقط به مرور زمان کیفیت خودشو از دست میدهد که نیاز به تعویض داردزمان تعویض دولوپر دستگاه کپی بهترین محصولات در بازار استفاده شود زیرا کیفیت چاپ با کیفیت دولوپر تاثیر مستقیم دارد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.