مطالب توسط admin

تونر کونیکا مینولتا 654 و 754

TONER   konicaminolta  TN616 ست تونرچهار رنگ کونیکا مینولتا 7000   تونرفوق جهت مصرف در دستگاههای مدل 7000-6000 کونیکا مینولتا و ساخت ژاپن می باشد. وزن هریک از کاتریج های رنگی {  آبی – زرد- قرمز  }850 گرم میباشد وکاتریج مشکی 820 گرم میباشد. لازم به ذکر است این تونرها به لحاظ صرفه ا قتصادی قابل […]