بایگانی برچسب: تونر

مواد تشکیل دهنده تونر چیست؟

مواد تشکیل دهنده تونر چیست و چگونه بر روی کاغذ میچسبد؟تونرهای رنگی ٨۵تا ٩۵ درصد پلاستیک هستند ک بصورت پودر بسیار ریز آسیاب می شوند.هر چه دانه ها کوچکتر باشند وضوح تصویر بهتر است،از آنجایی که پلاستیک رسانای الکتریسیته نیست ذرات می توانند بار ساکن را نگه دارند و به هر چیزی با بار مخالف […]