تعریف تونر

/
تونر جز مواد مصرفی دستگاه کونیکاست  ومواد اولیه تشکیل دهنده ان از…

دولوپر

/
دولوپر(Developer) به معنی توسعه دهنده می باشد که به ان پودر سنگی…

دستگاه -C452-C552-C652

/
مشخصات فنی دستگاههای C452-C552-C652 سرعت کپی وپرینت 45 برگ در …

دستگاه صنعتی پروداکشن c7000

/
این دستگاه از سرعت و کیفیت ودقت بسیار بالا برخوردار می باشد سرعت کپ…

درام

/
یکی از اصلی ترین قطعات دستگاه کپی درام است که وظیفه درام جاب…

دستگاه صنعتی پروداکشنc6500

/
قابلیت فکس واسکن را دارا میباشد در سایز A3+ و A5سرعت چاپ 65 بر…

دستگاه صنعتی پروداکشن c6000

/
این دستگاه از سرعت و کیفیت ودقت بسیار بالا برخوردار می باشد سرعت کپ…

تاریخچه چاپ

/
انواع چاپ چاپ(Print) در لغت به معنای نقش، اثر میباشد وبه مع…