بلید کونیکا مینولتا 452 رنگی

170,000 تومان

جهت مصرف دردستگاههای c451-c452-c552 konicaminlta