تونر کونیکا مینولتا 7000

9,900,000 تومان

جهت مصرف در دستگاههای مدل 7000-6000 کونیکا مینولتا میباشد.

دسته: برچسب: